Achtergrond en informatie

De pachters van Kampereiland Vastgoed NV. (de Stadserven) op het Kampereiland e.o. en haar verpachter zijn gebaat bij een perspectiefvolle toekomst van het Kampereiland e.o. De Stadserven wil daarom bijdragen aan het verbeteren van de structuur van de agrarische pachtbedrijven. Hiervoor heeft zij geld gereserveerd in een structuurfonds.

We willen graag aan de slag om met financiële middelen vanuit het fonds de landbouw en het gebied meer perspectief te bieden op de langere termijn. Daartoe gaat het pilotproject Weidse Waarden Kampereiland e.o. van start. Met dit project wil de Stadserven haar pachters ondersteunen om zelf bedrijfsplannen te ontwikkelen, die de landbouw en het gebied perspectief bieden. De unieke waarden van Kampereiland bieden veel kansen voor agrarisch ondernemerschap, zowel wat duurzame landbouw betreft als in de verbreding en verdieping van bedrijven. Daarbij moeten we uiteraard ook rekening houden met de beperkingen van het gebied. Meer informatie over de doelen en de werkwijze van het project kunt u lezen in onze flyer.

De landbouw staat economisch onder druk. Ondanks dat blijft landbouw de drager van het Kampereiland e.o. We hebben onze pachters en u als organisatie hard nodig om concrete invulling te geven aan het project. In een mogelijke samenwerking tussen uw organisatie, pachters en verpachter kunnen we een actieve bijdrage leveren aan het perspectief van dit gebied.

Bij dit project werken we ondermeer samen met Stichting Stimuland Overijssel en Wageningen UR-AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen.

Inmiddels zijn er al wat initiatieven tot stand gekomen. U kunt hierover alles lezen in ons Weidse Waarden Nieuws.Weidse Waarden Nieuws augustus 2011 nr. 1.pdf en Weidse Waarden Nieuws april 2012 nr 2.pdf