De eerste twintig hectare landbouwgrond binnen het project Kavelruil Kampereiland is van pachter veranderd. Zo’n 40 boeren zijn in meer of mindere mate betrokken bij de vrijwillige kavelruil op het Kampereiland. 

 

 

Er is door hen ruim honderd hectare grond voor ruiling ingebracht. Door de ruiling zijn graslanden waar mogelijk dichter bij de stallen op het erf komen te liggen. Dat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kan bijvoorbeeld ook weidegang bevorderen. Deze eerste kavelruilen brengen het balletje verder aan het rollen. Jan Olaf-Tjabringa, die als vertrouwenspersoon voor de pachters in het gebied is aangesteld, is druk bezig met het verder vormen van ruilclusters. “Er is een voorzichtig begin gemaakt met ruilingen. Ik verwacht dat dit het vliegwiel op gang zal brengen voor meer en grotere ruilingen. Om dit te bereiken is het wenselijk dat  stoppers, dus zij die hun bedrijf volledig beëindigen, zich bij ons melden.”